© 2018 by Britt Sibie Fotografie

Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een fotoreportage of het bestellen van producten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk aan te geven voorafgaand van de dienst of het product.

 

1. Algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotografe worden aangepast.
1.2. De fotografe kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade bij mens of dier of materieel schade die tijdens de fotoreportage op wordt gelopen.

2. Fotoreportages
2.1. De fotografe is vrij om zelf een selectie van de foto's te maken na een fotoreportage. U kunt geen beroep doen op de foto's die volgens de fotografe niet door de selectie zijn gekomen.
2.2. Binnen 7 dagen ontvangt u de foto's van de fotoreportage op webformaat.
2.3. De fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt. Teruggave van geld is helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

3. Boekingen
3.1. Eventuele reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
3.2. Het verschuldigde bedrag dient vooraf of op de dag zelf voldaan te worden.
3.3. Een afspraak voor een fotoreportage kan uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd. Indien de afspraak later wordt afgezegd heeft de fotografe recht op 50% van de afgesproken prijs. Uitzonderingen mogelijk.

3.4. Bij slecht weer gaat de fotoreportage niet door, er wordt een nieuwe datum afgesproken.

4. Aansprakelijkheid en klachten
4.1. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. 

4.2. Alleen schriftelijk gemelde klachten worden in behandeling genomen.
4.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
4.4. U bent zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen tijdens de fotoreportage. Voor schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is de fotografe op geen enkele wijze aanspreekbaar.
4.5. Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico.

 

5. Auteursrechten  
5.1. Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf zijn toegeschreven zijn in het bezit van Britt Sibie Fotografie.
5.2. Op geleverde foto's zitten altijd auteursrechten van de fotografe.
5.3. Digitale bestanden op origineel formaat zonder logo zijn uitsluitend voor eigen gebruik en mogen niet op internet verschijnen. Hiervoor dienen de webformaten met logo.
5.4. De fotografe mag de foto's naar eigen inzicht gebruiken voor alle doeleinden. De fotografe is niet verplicht om dit te vermelden.

Algemene Voorwaarden